VV03 cover 600
1 februari 2023

Nederlandse zonnemarkt stabiliseert op hoog niveau

Nationaal Solar Trendrapport 2023

Nationaal Trendrapport Solar.JPG

In 2022 is er voor het derde jaar op rij net iets minder dan 4 gigawattpiek (GWp) aan nieuw zonnestroomvermogen geïnstalleerd in Nederland. De toename kwam vooral door de toename in de residentiële markt waar bewoners snel reageerden op de stijgende energieprijzen. In het commerciële segment kromp de markt zelfs met 13 procent.

De cijfers staan in het Nationaal Solar Trendrapport 2023 van Dutch New Energy Research (DNE). Het rapport werd op 1 februari gepresenteerd tijdens het congres Solar in 2030. In het Louwman museum in Den Haag gaf Daan Jansen een toelichting op de cijfers. De hoofdonderzoeker bij DNE zag dat consumenten in 2022 snel reageerden op de snel stijgende energieprijzen. ‘In de residentiële markt lieten consumenten vorig jaar maar liefst 30% meer zonnepanelen installeren. De markt voor grootschalige projecten heeft echter juist te lijden onder de huidige economische situatie. Materiaaltekorten, hogere financieringskosten en knellende netcapaciteit zorgden ervoor dat het commerciële segment vorig jaar met 13 procent kromp’, aldus Jansen.

Nederland blijft Europees kampioen zonne-energie

Europawijd versnelde de uitrol van zonnestroomvermogen vorig jaar met 47 procent. Terwijl de Europese zonne-industrie de komende jaren blijft doorgroeien, verwacht DNE Research dat het jaarlijkse nieuw geïnstalleerde zonnestroomvermogen in Nederland de komende jaren licht zal dalen. Toch blijft Nederland voorlopig Europees kampioen zonne-energie. ‘Zelfs wanneer Duitsland zijn ambitieuze doelen haalt, zal het nog jaren duren voor het per hoofd van de bevolking meer installeert dan Nederland’, zei Wijnand van Hooff van Holland Solar bij de presentatie van het rapport. Voor zijn leden ziet de directeur van de brancheorganisatie van de Nederlandse zonne-energiesector als belangrijkste uitdaging het aanbod te vergroten.

Verzwaren en verslimmen van het net

Erik van Engelen, algemeen directeur van Techniek Nederland zegt in een eerste reactie op het rapport dat netbeheerders, fabrikanten en ook de leden van zijn brancheorganisatie de komende jaren de handen ineen zullen moeten slaan. ‘Het elektriciteitsnetwerk moet zowel worden verzwaard als slimmer benut. Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen zullen de installatiebedrijven in onze sector in hoog tempo extra monteurs moeten gaan opleiden, want zonne-energie is en blijft cruciaal in de energietransitie’, aldus Van Engelen die in de tijdelijke stabilisatie op de zonne-energiemarkt een uitgelezen kans ziet voor de industrie om klaar te staan voor een volgende groeispurt.

Het Trendrapport is gratis te downloaden via www.solarsolutions.nl/trendrapport/ In het vakblad E&W maart dat verschijnt op 8 maart zetten we de belangrijkste cijfers en trends uit het rapport op een rij.