VV0424 cover 600
1 mei 2024

Netcongestie en lage gasprijzen drukken vraag naar warmtepompen

Groei warmtepompen woningbouw stagneert voor tweede kwartaal op rij

warmtepompen

20.000 warmtepompen werden er in het eerste kwartaal van 2024 verkocht. Daarmee daalde het aantal verkochte warmtepompen voor een tweede kwartaal op rij, zo schrijft Vereniging Warmtepompen. De vereniging wijt de stagnerende groei aan de relatief lage gasprijzen, politieke onzekerheid en zorgen over netcongestie. De stagnerende groei is ook een tegenvaller voor de energietransitie.

Vereniging Warmtepompen monitort maandelijks de verkoopcijfers van fabrikanten (haar leden) die voornamelijk leveren aan groothandels en installateurs. In het eerste kwartaal van 2023 werden er nog ruim 42.000 warmtepompen verkocht in de woningbouw. In het eerste kwartaal van 2024 waren dat er slechts 20.000. Daarmee zet de dalende trend die zich aftekende in het laatste kwartaal van 2023 (26 duizend verkochte warmtepompen) zich voort.

Lage bouwproductie

De oorzaak ligt volgens de vereniging deels in de lagere bouwproductie van nieuwe huizen. In nieuwbouw is het marktaandeel van warmtepompen ongeveer driekwart. Ook bij de renovatie van bestaande woningen, waarin zo’n tweederde van het totaal aantal warmtepompen wordt verkocht, zijn bewoners terughoudender geworden door de relatief stabiel blijvende gasprijzen en voortdurende zorgen over congestie op het laagspanningsnet.

Betere benutting elektriciteitsnet

Een van de dingen waaraan volgens de vereniging gewerkt moet worden om de opgaande lijn weer te pakken, is de ontsluiting van flexibiliteit om het bestaande elektriciteitsnet efficiënter te benutten van het elektriciteitsnet, zodat de uitrol van warmtepompen door kan gaan. Op de langere termijn moet door een uitbreiding van het elektriciteitsnet ruimte worden gemaakt voor nog meer warmtepompen. De komende drie jaar investeren de gezamenlijke netbeheerders 24 miljard euro in de uitbreiding.

6 op 100 huizen heeft warmtepomp

In zes op de honderd Nederlandse woningen staat op dit moment een warmtepomp. Het marktaandeel van warmtepompen in de vervangingsmarkt van verwarmingssystemen bedroeg in 2023 ongeveer een kwart. De verdere uitrol is belangrijk voor het behalen van de nationale doelstellingen voor CO2-emissiereductie in de gebouwde omgeving. Fabrikanten zoals Vaillant, IthoDaalderop NefitBosch en Remeha, hebben recentelijk fors geïnvesteerd hun productiecapaciteit. Deze vergrote capaciteit wordt volgens Vereniging Warmtepompen momenteel echter onderbenut. De vereniging ziet dat, ondanks voortzetting van de ISDE-subsidieregeling en plannen voor een wettelijke renovatienorm per 2026, met het huidige marktvolume de beleidsdoelstellingen niet worden gehaald. Samen met haar ketenpartners werkt zij eraan om de groei zo snel als mogelijk te herpakken, zodat de warmtepomp haar rol in de warmtetransitie van de Nederlandse woonwijken kan herpakken.

Lees ook: