VV05 cover 600
16 mei 2024

Nieuwe regeerakkoord zet klimaatdoelstellingen op het spel

VW wp

Vereniging Warmtepompen en NVI-GO zijn verbaasd over het voorstel van de nieuwe coalitie om de ingezette koers voor verduurzaming van Nederland en die van individuele woningen specifiek, niet door te zetten. De nieuwe regering diskwalificeert de warmtepompenbranche die zwaar heeft geïnvesteerd in productiecapaciteit om goedkope warmte op te wekken met duurzame elektriciteit van zon en wind, zo schrijven zij in een reactie op het Hoofdlijnenakkoord dat afgelopen nacht werd gepresenteerd.

Vanaf 2026 zou bij vervanging van de gasketel in individuele woningen in de bestaande bouw een duurzamer alternatief worden verplicht. Daar zet de nieuwe regering nu een streep doorheen. De verenigingen vrezen dat de enorme vlucht die de plaatsing van warmtepompen heeft genomen in de afgelopen jaren, tot stilstand zal komen.

Vertraging klimaatdoelstellingen

De toepassing van warmtepompen heeft de afgelopen jaren een enorme bijdrage geleverd aan niet alleen de landelijke doelstellingen maar ook aan de Europese doelstellingen voor de energietransitie Beide verenigingen verwachten dat met dit regeerakkoord het realiseren van de klimaatdoelstellingen worden vertraagd of in het ergste geval zelfs helemaal niet zullen worden behaald.

Weggegooid geld

Ook waarschuwen de verenigingen dat investeringen die in de afgelopen jaren zijn gedaan tevergeefs zijn geweest. Zo heeft de overheid geld uitgetrokken om de productiecapaciteit te verhogen, innovatieprogramma’s te starten; is het communicatietrajecten gestart en is tijd en geld gestoken in prestatieborging en normering. En niet alleen de overheid heeft geïnvesteerd. Ook de industrie heeft volgens de belangenverenigingen op de golven van het stimuleringsbeleid van de overheid vele miljoenen geïnvesteerd in fabrieken, mensen en middelen. Dat dreigt nu weggegooid geld te worden. De warmtepompbranche wil graag met het nieuwe kabinet om tafel om de gevolgen van het voorgenomen beleid onder de aandacht te brengen van de nieuwe vakminister.

Lees ook: