VV0424 cover 600

Verwarming

Steden zijn ­onderschatte factor in herstel van ­biodiversiteit

Uit het rapport ‘Building in biodiversity for climate, for health’ van ingenieursadviesbureau Sweco blijkt dat juist steden een belangrijke bijdrage leveren...

Lees meer >

Hartverwarmende tropische eilanden in Helsinki

Voor de kust van Finland, ter hoogte van Helsinki, liggen in 2028 naar verwachting vier kunstmatige eilanden. Onder vier koepels kunnen mensen recreëren...

Lees meer >

Praktijkonderzoek naar degradatiemechanismen pv-panelen

Laboratoriumtesten en theoretische simulaties leveren deels inzicht in de werking en faalmechanismen van pv-panelen. Maar niet voldoende. Onder andere...

Lees meer >

Online platform over ­energietransitie geeft ­adviseurs extra kennisinput

De precieze contouren van de energietransitie zijn nog lang niet tot achter de komma ingevuld. Dat deze transitie grote kansen biedt voor de branche staat...

Lees meer >

Innovatieve douche-unit brengt energievraag drastisch omlaag

Woningcorporaties in Nederland voeren naar schatting jaarlijks circa 75.000 badkamerrenovaties uit. Door een speciale warmtewisselaar te combineren met...

Lees meer >

‘Transitievisies ­Warmte tonen trend richting doelgroepenaanpak’

Zo’n driekwart van de Nederlandse gemeenten heeft eind dit jaar een transitievisie Warmte klaar. Adviesbureau Over Morgen was betrokken bij ruim tachtig...

Lees meer >