VV05 Omslag 600
Juli 2021

Installaties hebben nog beperkt aandeel in stikstofvrij en circulair bouwen

19 01

Stap-voor-stap transformeert de bouwwereld zich naar een industrie die circulair en met zo weinig mogelijk uitstoot van schadelijke stoffen kan werken. Om die stappen te kunnen zetten, zijn experimenten en pilotprojecten onmisbaar. Een van die projecten is het NoNo House, onderdeel van het Co-Creation Centre op The Green Village in Delft. Het NoNo House (no NOx) is een stikstofneutraal gebouw dat als onderzoeklocatie uiteindelijk zelfs stikstof uit de lucht kan opnemen.