VV0424 cover 600

Digitaal

BIM-volwassenheid ingenieurs lager dan bij architecten

Onderzoek naar het gebruik van BIM richtte zich voorheen met name op de koplopers of een specifieke doelgroep. Maar omdat BIM de volledige bouwkolom betreft,...

Lees meer >

Praktijkvoordelen Digital Twin komen binnen handbereik

De meeste gebouweigenaren denken er nog niet over na en degenen die er wel aan denken, weten vaak niet goed hoe of wat ze exact moeten doen. Het creëren,...

Lees meer >

Halvering CO2-emissie woningen en industrie in 2030 betaalbaar

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen in ­Nederland terug te dringen. Zo moet volgens dit akkoord de CO2-emissie...

Lees meer >

‘De energietransitie kan niet zonder kunstmatige intelligentie’

Kunstmatige intelligentie (AI) kan een bijdrage leveren aan het versnellen van de energietransitie. Slimme algoritmes kunnen bijvoorbeeld vraag en aanbod...

Lees meer >

Energie-eiland van 10 GW voor Deense kust

In juni 2020 stemde een brede meerderheid van het Deense parlement in met de realisatie van een tweetal zogenaamde ‘energie-eilanden’. Eén daarvan zal...

Lees meer >

Toekomstbestendig opleiden samen met het werkveld

De opleiding Bouwkunde aan Hogeschool Saxion werkt aan een nieuw curriculum dat ­flexibel kan inspelen op de ontwikkelingen in de maatschappij. Belangrijke...

Lees meer >

Help, ik ben gehackt!

De afgelopen twee jaar is cybercriminaliteit bij kleine en middelgrote bedrijven explosief toegenomen. Vooral bij thuiswerkers en nieuwe digitale systemen...

Lees meer >

Lekker samen delen

Dankzij ons immer voortschrijdend technisch vernuft stoppen we tegenwoordig overal chipjes en sensortjes in. Het lijkt ook niet meer dan logisch dat we...

Lees meer >