VV05 cover 600

Transitie

Kwaliteit laagspannings­netten naar hoger ­niveau brengen

Tot voor kort was er niet veel aandacht om de conditie van laagspanningsnetten te ­monitoren en op basis daarvan beslissingen te nemen voor uitbreiding...

Lees meer >

Gebouwconcept als proeftuin voor nieuwe technieken

In de nabije én verre toekomst gaan we onze woningen en gebouwen steeds vaker met elektrisch gevoede klimaatsystemen uitrusten. Bijna alle warmtepompen...

Lees meer >

Energietransitie begint bij ecosysteembenadering

Vlak voor de zomer – met overstromingen van Rijn en Maas, hittegolven en bosbranden in zuidelijk Europa – heeft Urgenda een gratis inspiratiegids voor...

Lees meer >

‘Vaker natte voeten als we niet klimaatadaptief gaan bouwen’

Het IPCC-klimaatrapport van de Verenigde Naties bracht slecht nieuws. De ­klimaatverandering gaat harder dan ooit en is niet meer te stoppen, wat we ook...

Lees meer >

Snelle klimaatadaptatie met biogene materialen

Iedereen kent het begrip ‘energietransitie’. Velen weten min of meer wat ‘circulariteit’ inhoudt. Maar hoe zit het met ‘biobased economie’, het toepassen...

Lees meer >

Groene rotsvallei in zakendistrict Zuidas

Het prestigieuze project Valley is gerealiseerd midden in het zakendistrict van Amsterdam: de Zuidas. De naam refereert aan de ruimte tussen drie torens...

Lees meer >

Transitie is een werkwoord

Herinner je het nog van school: ‘ontleden’? Dan heb je al snel gezien dat de titel ‘Transitie is een werkwoord’ taalkundig pure onzin is; transitie is...

Lees meer >

Label C als opstap naar duurzaam, gezond en waardevol vastgoed

De urgentie voor verduurzaming is overal te proeven, maar de diversiteit aan akkoorden, afspraken en regelgeving leidt nog wel eens tot verwarring. De...

Lees meer >