VV08 cover 600

Transitie

Kwaliteit laagspannings­netten naar hoger ­niveau brengen

Tot voor kort was er niet veel aandacht om de conditie van laagspanningsnetten te ­monitoren en op basis daarvan beslissingen te nemen voor uitbreiding...

Lees meer >

Kwaliteit laagspannings­netten naar hoger ­niveau brengen

Tot voor kort was er niet veel aandacht om de conditie van laagspanningsnetten te ­monitoren en op basis daarvan beslissingen te nemen voor uitbreiding...

Lees meer >

Gebouwconcept als proeftuin voor nieuwe technieken

In de nabije én verre toekomst gaan we onze woningen en gebouwen steeds vaker met elektrisch gevoede klimaatsystemen uitrusten. Bijna alle warmtepompen...

Lees meer >

Gebouwconcept als proeftuin voor nieuwe technieken

In de nabije én verre toekomst gaan we onze woningen en gebouwen steeds vaker met elektrisch gevoede klimaatsystemen uitrusten. Bijna alle warmtepompen...

Lees meer >

Energietransitie begint bij ecosysteembenadering

Vlak voor de zomer – met overstromingen van Rijn en Maas, hittegolven en bosbranden in zuidelijk Europa – heeft Urgenda een gratis inspiratiegids voor...

Lees meer >

‘Vaker natte voeten als we niet klimaatadaptief gaan bouwen’

Het IPCC-klimaatrapport van de Verenigde Naties bracht slecht nieuws. De ­klimaatverandering gaat harder dan ooit en is niet meer te stoppen, wat we ook...

Lees meer >

‘Vaker natte voeten als we niet klimaatadaptief gaan bouwen’

Het IPCC-klimaatrapport van de Verenigde Naties bracht slecht nieuws. De ­klimaatverandering gaat harder dan ooit en is niet meer te stoppen, wat we ook...

Lees meer >

Snelle klimaatadaptatie met biogene materialen

Iedereen kent het begrip ‘energietransitie’. Velen weten min of meer wat ‘circulariteit’ inhoudt. Maar hoe zit het met ‘biobased economie’, het toepassen...

Lees meer >

Groene rotsvallei in zakendistrict Zuidas

Het prestigieuze project Valley is gerealiseerd midden in het zakendistrict van Amsterdam: de Zuidas. De naam refereert aan de ruimte tussen drie torens...

Lees meer >