VV02 Omslag 600

Zonne energie

Koperen leidingen ­verdienen voorkeur bij bacteriële ­veiligheid drinkwatersystemen

Het type kunststof blijkt van grote invloed op de bacteriële veiligheid van leidingmaterialen. Als er puur wordt gekeken naar de bacteriële veiligheid...

Lees meer >

Tekort aan ­grondstoffen zou circulariteit ­moeten stimuleren

‘Circulaire installaties’ is een thema dat steeds meer aandacht krijgt in het licht van de schaarsheid van grondstoffen en de klimaatproblematiek. Vanuit...

Lees meer >

Trillingsarm en flexibel House of Quantum

Op de campus van de TU Delft wordt gewerkt aan het House of Quantum, het nieuwe hoofdgebouw van de netwerkorganisatie Quantum Delta NL. Aan installatiebedrijf...

Lees meer >

Ritselen met de zon

‘We moeten nu meteen zonnepanelen leggen’, zei mijn echtgenote. Zakelijk is het me niet zo vaak overkomen dat er tijdsdruk zit op het prijskaartje van...

Lees meer >

Zonnepanelen op ­water vragen om ­verantwoorde keuzes

Om de klimaatdoelstellingen van 2025 te halen, zal volop gebruik moeten worden gemaakt van zonne-energie. Er wordt op dit moment dan ook gewerkt aan verschillende...

Lees meer >

Circulariteit ­zonnepanelen ­cruciaal voor EU

Europa zet in op de nieuwe generatie zonnepanelen die het grote aandeel van goedkope Chinese panelen moet terugdringen en meer circulair moet worden. Nederland...

Lees meer >

Zonnepanelen kunnen we zelf produceren

Er zijn uiteenlopende redenen waarom experts denken en vinden dat de productie van pv-panelen weer in Europa moet plaatsvinden. Met de energietransitie...

Lees meer >

Nog steeds groei, maar laaghangend fruit is zo langzamerhand wel geplukt

Het mag geen nieuws meer heten. Het geïnstalleerd zonnestroomvermogen is in 2023 opnieuw gegroeid, meldt Dutch New Energy Research (DNE Research) in het...

Lees meer >

‘Er is meer aandacht ­nodig voor geïntegreerde systeemoplossingen’

Met gemiddeld 3,5 zonnepanelen per hoofd van de bevolking en de zon die 16 procent van het totale elektriciteitsaanbod invult, staat Nederland wereldwijd...

Lees meer >