VV0424 cover 600

Bouw en Installatie

De toetser ­getoetst

bim Bots zijn door tno ontwikkeld als een geautomatiseerde oplossing om vast te stellen of bim-modellen voldoen aan het bouwbesluit. Voor het uitvoeren...

Lees meer >

In acht stappen CO2-neutraal renoveren?

Stroomversnelling, de non-profitorganisatie die inzet op innovatie om de energietransitie in de gebouwde omgeving van de grond te krijgen, heeft met woningcorporaties...

Lees meer >

Oplossingen te over voor klimaatbestendig bouwen

Met alleen de dijken verhogen redden we het niet om de risico’s voor te blijven die de klimaatverandering met zich meebrengt. Daarom is het verstandig...

Lees meer >

‘Bouw en installatietechniek zijn in de toekomst niet meer los te zien’

De gebouwschil en de installaties bepalen samen of een gebouw het beste presteert als het gaat om duurzaamheid, comfort en gezondheid. Integraal bekeken,...

Lees meer >

ZED-woningen Canada: duurzaam en betaalbaar

Kun je in koude streken met weinig zonlicht ‘s winters een zero emission-designwoning (zed) bouwen? Het Canadese bureau Para-Sol en bouwer Batiment Pre-Fab...

Lees meer >

Alle nieuwbouw zonder aardgasaansluiting?

Netbeheerders zijn vanaf 1 juli 2018 niet langer verplicht nieuwbouw op het gastransportnet aan te sluiten. Bij bijna 90 procent is dat inmiddels het geval....

Lees meer >

Installatie en bouw

Waarom hebben we het toch altijd over ‘bouw en installatie’ als we het hebben over de samenhang tussen de bouwkundige en installatietechnische aspecten...

Lees meer >

Ventilatie op ­scholen is nog lang niet op orde

De coronapandemie is eigenlijk een hardhandige herinnering dat een goed functionerend ventilatiesysteem een eerste levensbehoefte is. Als we geen schoon...

Lees meer >