VV05 cover 600

Water

De vaart erin houden voor de Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel het ­beschermen en verbeteren van oppervlakte- en grondwater in Europa....

Lees meer >

Nieuwe, praktische tools helpen juiste klimaatconcept te kiezen

Welke klimaatinstallatie is het meest geschikt voor dit kantoorgebouw? Een precieze berekening van de energieprestatie van een gebouw is doorgaans te uitgebreid...

Lees meer >

Houtskeletbouw heeft vele voordelen

In het streven naar emissieloos en CO2-neutraal produceren van woningen zet ­Heijmans sterk in op houtskeletbouw. In circa twee jaar tijd lanceerde de...

Lees meer >

Uniek en urgent testcentrum ­wateronderzoek

Afgelopen zomer is op het terrein van de Universiteit Twente het Waterlab geopend. De afmetingen van het glazen gebouw zijn compact, maar binnen staan...

Lees meer >

Bodems bedrijventerreinen vragen grondig aandacht

Sinds december 2021 heeft het Rijk ‘water en bodem sturend’ (WBS) als richtlijn voor ­ruimtelijke planvorming aangenomen. Bijna alle bestaande bedrijventerreinen...

Lees meer >

Geef regenwater de ruimte, in elk bouwproject

De afgelopen wintermaanden waren erg nat. Rond de jaarwisseling werd het langs enkele grote rivieren spannend, omdat de waterstand tot kritieke hoogte...

Lees meer >

‘Laat water en bodem sturend zijn in ruimtelijke ordening’

Extreme buien, hitte en droogte veroorzaken steeds vaker schade en hinder in de gebouwde omgeving. Alleen door klimaatrobuust te ontwerpen, kunnen we miljardeninvesteringen...

Lees meer >