VV0424 cover 600

Water & Vuur

Energieflexibiliteit opschalen met datagestuurde slimme gebouwen

Het project IEA Annex 81, Data-driven Smart Buildings, richt zich op een toekomstige wereld die wordt versterkt door toegang tot informatierijke gegevens...

Lees meer >

Opschaling productie groengas gericht op gebouwde omgeving

Groengasproductie is een van de mogelijkheden om de uitstoot van CO2, methaan en stikstof te verminderen en het landbouw- en energiesysteem meer duurzaam...

Lees meer >

Drinkwater voor 900.000 nieuwe woningen niet zeker

Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door te snelle waterafvoer, droogte en verzilting. De beschikbaarheid van voldoende en goed zoetwater voor...

Lees meer >

Bim aan de basis van Museum of the Future

Het Museum of the Future is in februari van dit jaar geopend in Dubai. Het visuele en artistieke baken op een groene heuvel – direct naast de Emirates...

Lees meer >

Stop met verwarmen

Waarom verwarmen we onze gebouwen eigenlijk? Omdat het moet? Laat ik dat misverstand maar gelijk uit de wereld helpen. Nergens staat dat het moet, zelfs...

Lees meer >

Warmtevraag en plaats cruciaal voor warmtenet

Warmtenetten zijn er in soorten en maten. Vooral de middentemperatuur (MT)-netten met een hoge vraag en dichte bebouwing zijn de laatste jaren in opkomst....

Lees meer >