VV03 cover 600

Binnenklimaat

Hogeschool Utrecht doet onderzoek naar Smart Asset Management

Dat ‘big data’ de toekomst heeft, behoeft geen discussie meer. In samenwerking met studenten van de Hogeschool Utrecht onderzoekt adviesbureau ‘De Groene...

Lees meer >

Warmterotonde voor groener Ede

De huidige CO2-uitstoot in Nederland is gelijk aan die van het ijkjaar 1990. In 2030 moet dit met 40 procent zijn gedaald. Een duurzaam warmtenet levert...

Lees meer >

‘Back to nature’ voor een beter binnenklimaat in kantoorgebouwen

Dat natuur ons ergens ‘goed’ doet, weten we allemaal. Maar dr.ir. Giancarlo Mangone doet al jaren aan de tu Delft onderzoek naar de daadwerkelijke effecten...

Lees meer >

Binnenklimaat ­inzetten voor prestatieverbetering

Nederland verandert in rap tempo. De energietransitie, circulaire economie, verstedelijking en digitalisering hebben ingrijpende gevolgen voor onze manier...

Lees meer >

Fijnstof en roet in de buitenlucht komen ongehinderd naar binnen

De kwaliteit van de lucht in onze woningen en gebouwen heeft een directe relatie met de kwaliteit van de buitenlucht. Uit onderzoeken blijkt dat die kwaliteit,...

Lees meer >

Ierland aan de slag met binnenklimaat woningen

Met het binnenklimaat in Ierse woningen en stadsappartementen is het pover gesteld. De gebouwde omgeving aldaar is goed voor ruim 12 procent van de landelijke...

Lees meer >

Wat gaat een comfortabel binnenklimaat ons kosten?

De weilanden van werelderfgoed de Beemster, waar ik naast woon, kleurden dit weekend wit. Helaas blijft het niet lang wit en kan ik van slechts één wandeling...

Lees meer >

Gebruiker centraal stellen voorkomt dat energiezuinig en gezond elkaar bijten

Bij een eenzijdige focus op energiezuinigheid bij woningen, komen het comfort en de gezondheid van bewoners vaker in het gedrang. Hoe beter we isoleren,...

Lees meer >