VV0424 cover 600

En/of

Corporaties delen kennis over aanpak energietransitie

Een CO2-neutrale energievoorziening voor de woningvoorraad in 2050 is een opgave voor alle gebouweigenaren. Zeker ook voor woningcorporaties. Welke stappen...

Lees meer >

Rondingen van Sun Rock maximaliseren opbrengst

Het energiebedrijf Taipower heeft haar pijlen gericht op duurzame energie. ­Om haar ‘groene ambities’ uit te dragen, gaf het Taiwanese bedrijf aan het...

Lees meer >

Zonnepanelen uit de brand gered door thuisbatterij?

Wat veel mensen die zonnepanelen kopen niet weten, is dat hun zonnestroomfabriek op de meest lucratieve momenten van de dag wel eens uit gaat, omdat de...

Lees meer >

Energiecirculariteit: oplossingen voor ­netcongestie

Het transportnet raakt overvol. In steeds meer regio’s kunnen wijken en bedrijven-terreinen niet tijdig op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Dat...

Lees meer >

Bi-directioneel laden en ontladen steeds vaker randvoorwaarde

Elektrische mobiliteit groeit zeer snel; veel sneller dan we een aantal jaar geleden hadden kunnen voorzien. Daar helpen de flink gestegen brandstofprijzen...

Lees meer >

Huizen van de ­toekomst hebben een lage ­netafhankelijkheid

In het kader van haar promotie aan de TU/e, deed Zahra Mohammadi onderzoek naar ­­­­­­een ­rekenkundige benadering waarmee de netafhankelijkheid van huizen...

Lees meer >

Regelgeving zit markt voor energieopslag nog vaak dwars

Batterijen mogen de afgelopen tien jaar dan weliswaar bijna de helft goedkoper geworden zijn, consumenten zullen pas op grote schaal gaan investeren in...

Lees meer >

‘We moeten veel meer opslag in ons energiesysteem creëren’

Voor geen enkel bedrijf is het prettig om ‘nee’ te verkopen. Dus ook niet voor een regionale netbeheerder als Stedin. Toch is dit een boodschap die zij...

Lees meer >